Læge Marie Baunsgaard

Født 1979
Uddannet læge 2007
Uddannet speciallæge i Almen medicin 2018

Uddannelsen til almen medicin kræver ophold på flere forskellige hospitalsafdelinger, og jeg har i den forbindelse været 6 måneder på henholdsvis medicinsk, mavetarmkirurgisk, gynækologisk, børne og psykiatrisk afdeling. Ydermere har jeg været på Børneafdelingen på Rigshospitalet  i 4 måneder og arbejdet på flere skadestuer.

Jeg har erfaring fra almen praksis flere steder i hovedstadsområdet, men har også af flere omgange arbejdet i almen praksis flere steder i Norge.

Jeg overtog klinikken d. 1.1.2020

Sekretær Jette Fussing

Jette har arbejdet som sekretær i almen praksis i en længere årrække.

Udover at passe telefonen i klinikken har Jette selvstændige konsultationer bl.a. p-pillekontroller, og hun sørger også for at opstarte vandrejournal hos de gravide. Jette tager forskellige laboratorieprøver men varetager i det hele taget end bred vifte af opgaver i praksis

Læge Hans Mikkelsen

Hans er vores faste vikar i klinikken.

Han dækker fast hver tirsdag, og udover dette er han ofte vikar i tilfælde af kursus eller ferie. Hans har tidligere haft egen praksis på Frederiksberg, og har således mange års bred erfaring for arbejdet i almen praksis.